...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2004
Phân loại tài liệu: 959.704092, A378 / H450C
Mô tả vật lý: 199tr., 1 ảnh chân dung, 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiHồi ức
Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Linh
Tóm tắt: Ghi lại cảm tưởng của nhân dân Việt Nam nói riêng và khách quốc tế nói chung khi đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm