...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2004
Phân loại tài liệu: 335.4346, A375 / T550T
Mô tả vật lý: 433tr., 19cm
Từ khóa: Kinh tếVăn hóaXây dựng ĐảngTư tưởng Hồ Chí MinhQuốc phòngBáo cáo
Tác giả bổ sung: Nguyễn Viết Thông - chỉ đạo nội dung ;  Ngô Văn Thạo - ch.b. ;  Ngô Bá Toại - b.s. ;  Trịnh Duy Kim - b.s. ;  Nguyễn Đức Bình - b.s.
Tóm tắt: Gồm các bài thuyết trình của 29 báo cáo viên tham dự hội thi chung khảo toàn quốc về tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực như về Quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xây dựng Đảng...

Tìm kiếm thêm