...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Vũ Kỳ
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2005
Phân loại tài liệu: 959.704092, A374 / C000N
Mô tả vật lý: 305tr., 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiViệt NamHồi kí
Tóm tắt: Kể lại những kỷ niệm sâu sắc của tác giả trong những năm tháng được gần vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, những hồi ức về quá trình Bác Hồ từ Hà Nội tới chiến khu Việt Bắc, quá trình Bác viết di chúc. Ngoài ra cuốn sách còn gồm 1 số bức thư tỏ rõ tình cảm của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ

Tìm kiếm thêm