...
Loại CSDL: Luận án
Tác giả: Хоанг Тхи Тху
Thông tin xb: М., 2005
Phân loại tài liệu: 491.7, V141.2-91 / С000С
Mô tả vật lý: 164с.: иил., 30см + 1 реферат + 1 с. переводн. рефератта
Từ khóa: Nội dungSách giáo khoaTiếng NgaGiảng dạyBiên soạnViệt Nam
Tóm tắt: Cơ sở lí thuyết và thực tiễn của việc soạn sách giáo khoa tiếng Nga, tình hình giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Hệ thống bài tập giao tiếp trong sách giáo khoa tiếng Nga

Tìm kiếm thêm