...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đào Duy Anh
Thông tin xb: H.: Văn hoá Thông tin, 2005
Phân loại tài liệu: 495.17, V172.1-42, V171.11-42 / H105V
Mô tả vật lý: 957tr., 24cm
Từ khóa: Tiếng ViệtTiếng Trung QuốcTừ điển
Tác giả bổ sung: Hãn MạnTử - h.đ.
Tóm tắt: Giới thiệu 45000 từ Hán-Việt bao quát rộng dùng trong giao tiếp đến các thuật ngữ khoa học. Các mục từ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt.

Tìm kiếm thêm