...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2006
Phân loại tài liệu: 335.4346, A377:Y7 / QU105Đ
Mô tả vật lý: 325tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCán bộQuân độiĐào tạoĐạo đức
Tác giả bổ sung: Nguyễn Quang Phát - ch.b. ;  Phạm Bá Toàn - b.s. ;  Nguyễn Đức Hùng - b.s. ;  Hoàng Đức Nhuận - b.s. ;  Bạch Thái Hùng - b.s.
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức, tài của người cán bộ cách mạng; Nâng cao đạo đức, phát triển tài năngcủa đội ngũ cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Một số trích văn, lời phát biểu, bài thơ... của Hồ Chí Minh bàn về đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng.

Tìm kiếm thêm