...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2007
Phân loại tài liệu: 170, A37,03 / M458T
Mô tả vật lý: 421tr., 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiĐạo đứcViệt NamTruyện kể
Tác giả bổ sung: Ngô Bá Toại - b.s. ;  Nguyễn Đức Bình - b.s. ;  Trịnh Duy Kim - b.s. ;  Lương Thị Bích Hường - b.s. ;  Nguyễn Minh Khai - b.s.

Tìm kiếm thêm