...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2008
Phân loại tài liệu: 170 / C101V
Mô tả vật lý: 386tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhHọc tậpĐạo đứcChỉ đạoVăn bản
Tác giả bổ sung: Vũ Văn Phúc - ch.b. ;  Trương Minh Tuấn - b.s. ;  Ngô Văn Thạo - b.s. ;  Trần Thị Quỳnh Hoa - b.s. ;  Đào Mai Phương - b.s.
Tóm tắt: Gồm các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như một số tham luận, báo cáo của các địa phương, đơn vị trình bày tại hội nghị trong một năm thực hiện cuộc vận động này

Tìm kiếm thêm