...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đỗ Quang Hưng
Thông tin xb: H.: Lao động Xã hội, 2008
Phân loại tài liệu: 331.8709597 / CH500T
Mô tả vật lý: 808tr., 27cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCông đoànGiai cấp công nhânViệt Nam

Tìm kiếm thêm