...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đỗ Quang Hưng
Thông tin xb: H.: Lao động Xã hội, 2008
Phân loại tài liệu: 331.8709597 / CH500T
Mô tả vật lý: 808tr., 27cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCông đoànGiai cấp công nhânViệt Nam
Tóm tắt: Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Một số bài viết và huấn thị của Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân - lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các quy định mới nhất về hoạt động và tổ chức công đoàn

Tìm kiếm thêm