...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2008
Phân loại tài liệu: 170 / H428Đ
Mô tả vật lý: 199tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đức cách mạngSách hỏi đáp
Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Thế - b.s. ;  Phan Hải Cường - b.s. ;  Nguyễn Văn Chính - b.s. ;  Vũ Đình Đợi - b.s. ;  Nguyễn Duy Hưng - b.s.
Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, quan điểm hệ thống quan niệm, quan điểm, tư tưởng cơ bản và toàn diện đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức cách mạng cho Đảng và trong xã hội

Tìm kiếm thêm