...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Vũ Đình Tấn
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2008
Phân loại tài liệu: 355.309597 / V121D
Mô tả vật lý: 262tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhQuân độiCông tác dân vậnViệt Nam
Tóm tắt: Tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng cho công tác dân vận của quân đội nhân dân Việt Nam. Phương hướng, yêu cầu giải pháp đổi mới công tác dân vận của quân đội trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm