...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Từ điển Bách khoa, 2009
Phân loại tài liệu: 170 / L104T
Mô tả vật lý: 159tr., 19cm
Từ khóa: Đạo đứcGiáo dụcVăn học hiện đạiViệt NamTruyện kể
Tác giả bổ sung: Nguyễn Đăng Vinh - s.t., b.s.
Tóm tắt: Tập hợp, hệ thống những mẩu chuyện sinh động, điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo đức cần, kiềm, liêm, chính, chí công vô tư theo gương Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm