...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hoàng Văn Châu
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2009
Phân loại tài liệu: 382 / GI-108T
Mô tả vật lý: 399tr., 24cm
Từ khóa: Hàng hoáVận tải quốc tếXuất khẩuNhập khẩuNgoại thươngGiáo trình
Tác giả bổ sung: Trịnh Thị Thu Hương - b.s. ;  Vương Thị Bích Ngà - b.s.
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về logistics, chuỗi cung ứng (supply chain), chi phí logistics, hoạt động logistics tại Việt Nam; vận tải đường biển và các phương thức thuê tàu trong thương mại quốc tế; chuyên chở tàu hàng hoá ngoại thương bằng đường sắt, đường hàng không, bằng ôtô, bằng container; gom hàng và vận tải đa phương thức quốc tế...

Tìm kiếm thêm