...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2010
Phân loại tài liệu: 324.2597071 / Đ250C
Mô tả vật lý: 31tr., 19cm
Từ khóa: Xây dựng ĐảngTư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đức cách mạngViệt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức của việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh " là đạo đức, là văn minh" .

Tìm kiếm thêm