...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2009
Phân loại tài liệu: 327.1 / T550T
Mô tả vật lý: 190tr., 19cm
Từ khóa: Hợp tác quốc tếChính sáchTư tưởng Hồ Chí MinhViệt Nam
Tác giả bổ sung: Đặng Văn Thái - ch.b. ;  Phạm Ngọc Anh
Tóm tắt: Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng chính sách về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tìm kiếm thêm