...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2009
Phân loại tài liệu: 895.922132 / H105M
Mô tả vật lý: 223tr., 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiViệt NamKịch thơPhê bình văn họcThơ
Tác giả bổ sung: Nguyễn Đăng Điệp - giới thiệu, tuyển chọn ;  Lê Hương Thuỷ - cộng tác

Tìm kiếm thêm