...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Leroy, Gilles
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Văn hoá Sài Gòn, 2010
Phân loại tài liệu: 843 / A103S
Mô tả vật lý: 263tr., 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiPhápTiểu thuyết
Tác giả bổ sung: Bằng Quang - dịch

Tìm kiếm thêm