...
Loại CSDL: Sách tập
Tác giả: Trần Văn Thắng
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2012
Phân loại tài liệu: 959.704092 / NH556C
Mô tả vật lý: 259tr., 21cm
Tài liệu chủ/Nguồn: Những câu chuyện kể về Bác Hồ; H., 2012, Giáo dục
Từ khóa: Sự nghiệpVăn học hiện đạiTiểu sửViệt NamTruyện kể

Tìm kiếm thêm