...
Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2010
Phân loại tài liệu: 959.704092 / CH500T
Mô tả vật lý: 486tr., 24cm
Tài liệu chủ/Nguồn: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chính trị Quốc gia, H., 2010
Từ khóa: Lịch sử hiện đạiNhân vật lịch sửViệt Nam

Tìm kiếm thêm