...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Mỹ thuật, 2013
Phân loại tài liệu: 895.9228 / B101H
Mô tả vật lý: 326tr.: ảnh, 24cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiViệt NamVănThơNhạcKịch bảnMĩ thuật
Tác giả bổ sung: Quang Đại
Tóm tắt: Tập hợp những tác phẩm từ cuộc thi sáng tác VHNT về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ"; thể hiện sinh động, chân thực tình cảm cao đẹp và đạo đức trong sáng của Bác Hồ đối với con người và đất nước cũng như tình cảm chân thành, sâu sắc của tác giả đối với Bác Hồ kính yêu

Tìm kiếm thêm