...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2014
Phân loại tài liệu: 174.93242597075 / H419T
Mô tả vật lý: 119tr., 15cm
Từ khóa: Học tậpĐạo đức Hồ Chí MinhĐảng viênCán bộ
Tóm tắt: Giới thiệu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm cũng như vấn đề học tập tư tưởng của Người trong các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay

Tìm kiếm thêm