...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Mỹ thuật, 2014
Phân loại tài liệu: 170 / B101H
Mô tả vật lý: 88tr., 24cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đứcTruyện kể
Tác giả bổ sung: Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn
Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện, các bài viết về Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức và lao động mà mọi người cần học tập.

Tìm kiếm thêm