...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lao động Xã hội, 2015
Phân loại tài liệu: 320.1509597 / CH500T
Mô tả vật lý: 415tr., 24cm
Từ khóa: Chủ quyềnBiểnĐảoTư tưởng Hồ Chí MinhViệt Nam
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Kim Dung - tuyển chọn, b.s. ;  Trần Thị Nhuần - tuyển chọn, b.s.

Tìm kiếm thêm