...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hà Nguyên
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2015
Phân loại tài liệu: 174.93242597075 / H419T
Mô tả vật lý: 187tr.: ảnh, 21cm
Từ khóa: Sách hỏi đápĐạo đức Hồ Chí MinhĐảng viênHọc tập
Tóm tắt: Gồm 46 câu hỏi và trả lời liên quan đến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tìm kiếm thêm