...
Loại CSDL: Sách tập
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh ; Paris: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; École française d'Extrême-Orient, 2016
Phân loại tài liệu: 895.92212 / L506V
Mô tả vật lý: 309tr.: tranh vẽ, 30cm
Tài liệu chủ/Nguồn: Lục Vân Tiên cổ tích truyện; Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; École française d'Extrême-Orient, Tp. Hồ Chí Minh ; Paris, 2016
Từ khóa: Văn học cận đạiViệt NamTruyện thơSách tam ngữ
Tác giả bổ sung: Michels, Albel des - dịch ;  Rosencrantz, Éric - dịch ;  Trần Thị Lan Anh - dịch ;  Lê Đúi Trạch - minh hoạ

Tìm kiếm thêm