...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Đình Thảo
Thông tin xb: H.: Lý luận chính trị, 2016
Phân loại tài liệu: 352.609597 / T550T
Mô tả vật lý: 164tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐánh giáCán bộViệt NamSách chuyên khảo
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ và một số quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay.

Tìm kiếm thêm