...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Rouaud, Jean
Thông tin xb: H.: Văn học, 2016
Phân loại tài liệu: 843.914 / CH305T
Mô tả vật lý: 202tr., 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiPhápTiểu thuyết
Tác giả bổ sung: Phạm Duy Thiện - dịch

Tìm kiếm thêm