...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Bá Trình
Thông tin xb: H.: Tôn giáo, 2017
Phân loại tài liệu: 200.9597 / QU105Đ
Mô tả vật lý: 298tr., 21cm
Từ khóa: Tôn giáoĐoàn kết dân tộcViệt NamSách chuyên khảo
Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về tôn giáo và đoàn kết tôn giáo. Sự vận dụng quan điểm về tôn giáo của Hồ Chí Minh để xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta trong thời gian qua. Tình hình tôn giáo, một số vấn đề đặ ra và các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết ở nước ta hiện nay

Tìm kiếm thêm