...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm Minh Chính
Thông tin xb: H.: Tri thức, 2009
Phân loại tài liệu: 332.09597 / K312T
Mô tả vật lý: XXVIII, 554tr.: bảng, biểu đồ, 22cm
Từ khóa: Kinh tếTài chínhViệt Nam
Tác giả bổ sung: Vương Quân Hoàng

Tìm kiếm thêm