...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Văn hoá dân tộc, 2017
Phân loại tài liệu: 959.704092 / B101H
Mô tả vật lý: 154tr., 21cm
Từ khóa: Lịch sửHoạt động cách mạngKháng chiến chống PhápViệt NamBài viết
Tác giả bổ sung: Thái Thành Vân - s.t., giới thiệu ;  Phù Ninh - s.t., giới thiệu

Tìm kiếm thêm