...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Văn Minh
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2017
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 118tr.: ảnh, 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, thư gửi, bài phát biểu, bài nói chuyện, thư khen... của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân, địa phương vùng biển đảo, các đơn vị, lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảo Tổ Quốc; thể hiện sự quan tâm của Người về vấn đề biển đảo, xây dựng biên giới lãnh hải hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng để đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển

Tìm kiếm thêm