...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2018
Phân loại tài liệu: 355.009597 / T550T
Mô tả vật lý: 99tr.: ảnh, 15cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhQuân sựQuốc phòngViệt NamCẩm nang
Tác giả bổ sung: Bùi Chí Trung - ch.b. ;  Vũ Đăng Minh - b.s. ;  Nguyễn Văn Thân - b.s. ;  Hoàng Thị Hồng Nga - b.s. ;  Nguyễn Văn Ngọc - b.s.

Tìm kiếm thêm