...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lý Hoài Xuân
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018
Phân loại tài liệu: 895.9221009 / H450C
Mô tả vật lý: 70tr., 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiBình luận văn họcThơViệt Nam
Tóm tắt: Tập hợp các bài bình thơ Bác Hồ và các bài thơ viết về Bác

Tìm kiếm thêm