...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2018
Phân loại tài liệu: 320.1509597 / V121D
Mô tả vật lý: 171tr., 21cm
Từ khóa: Chủ quyềnBiểnĐảoTư tưởng Hồ Chí MinhViệt Nam
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Tố Uyên - ch.b. ;  Ngô Huy Tiếp
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sự vận dụng vào thực tiễn, thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ năm 1945 đến nay; phương hướng và những giải pháp chủ yếu tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ nay đến năm 2025

Tìm kiếm thêm