...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Vũ Thị Ngọc Thu
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Phân loại tài liệu: 621.381076 / B103T
Mô tả vật lý: 153tr.: hình vẽ, bảng, 24cm
Từ khóa: Điện tửBài tập
Tác giả bổ sung: Nguyễn Hữu Phước

Tìm kiếm thêm