...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hà Nguyên
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2019
Phân loại tài liệu: 335.4346 / H419T
Mô tả vật lý: 199tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đức Hồ Chí MinhDân chủSách hỏi đáp
Tóm tắt: Gồm 53 câu hỏi - đáp chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, ý thức phát huy dân chủ, ý thức chăm lo đời sống nhân dân

Tìm kiếm thêm