...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Đình Ninh
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 2019
Phân loại tài liệu: 305.55209597 / T550T
Mô tả vật lý: 298tr., 24cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhTrí thứcĐội ngũ trí thứcViệt NamSách chuyên khảo
Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về trí thức và những điều kiện, tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức; nội dung và đặc điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức

Tìm kiếm thêm