...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Đức Thành
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Phân loại tài liệu: 796.3340711 / GI-108T
Mô tả vật lý: 263tr.: minh hoạ, 24cm
Từ khóa: Bóng đáGiáo trình
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, lịch sử phát triển, kỹ thuật, chiến thuật, chấn thương, cách xử lý, phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá

Tìm kiếm thêm