...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Phân loại tài liệu: 349.597 / NH556V
Mô tả vật lý: 274tr., 24cm
Từ khóa: Pháp luậtViệt Nam
Tác giả bổ sung: Lê Văn Hợp

Tìm kiếm thêm