...
Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2021
Phân loại tài liệu: 372.21 / GI-521B
Mô tả vật lý: 32tr.: tranh vẽ, 24cm
Tài liệu chủ/Nguồn: Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái; Giáo dục, H., 2020
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáoChữ cáiSách mẫu giáo
Tác giả bổ sung: Trần Xuân Du - minh hoạ ;  Nguyễn Kim Dung - minh hoạ ;  Hoàng Vũ - minh hoạ

Tìm kiếm thêm