OPAC | Tra cứu tài liệu

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Tìm thấy 2 Kết quả Tổng số 930593

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh ; Paris: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; École française d'Extrême-Orient, 2016
  Phân loại tài liệu: 895.92212 / L506V
  Tài liệu chủ/Nguồn: Lục Vân Tiên cổ tích truyện; Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; École française d'Extrême-Orient, Tp. Hồ Chí Minh ; Paris, 2016
  Loại CSDL: Sách tập
 • 2.
  Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh ; Paris: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; École française d'Extrême-Orient, 2016
  Phân loại tài liệu: 895.92212 / L506V
  Tài liệu chủ/Nguồn: Lục Vân Tiên cổ tích truyện; Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; École française d'Extrême-Orient, Tp. Hồ Chí Minh ; Paris, 2016
  Loại CSDL: Sách tập