OPAC | Tra cứu tài liệu

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Tìm thấy 9 Kết quả Tổng số 850932

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 2013
  Phân loại tài liệu: 070.509597 / C101N
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Tác giả: Phạm Viết Thực
  Phân loại tài liệu: U61
  Tài liệu chủ/Nguồn: Tư tưởng văn hoá; 2006. - Số 11. - tr.32-35; (ĐKCB: DV0101)
  Loại CSDL: Bài trích
 • 3.
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 2008
  Phân loại tài liệu: 170, H377:Y7 / T550T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 2006
  Phân loại tài liệu: 335.4346, A377:Y7 / T550T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 5.
  Thông tin xuất bản: H.: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, 2005
  Phân loại tài liệu: 170, A375 / T550T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
  Tác giả: Đinh Xuân Dũng
  Thông tin xuất bản: H.: Ban tư tưởng văn hoá trung ương, 2003
  Phân loại tài liệu: 3K5H, A377 / T550T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 7.
  Tác giả: Nguyễn Khắc Cần
  Thông tin xuất bản: H.: Lao động, 1997
  Phân loại tài liệu: 9(V), P3(1)-7 / V300ệ
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Tác giả: Nguyễn Khắc Cần
  Thông tin xuất bản: H.: Quân đội nhân dân, 1994
  Phân loại tài liệu: 9(V)14, P3(1)5 / T000ừ
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Tác giả: Nguyễn Khắc Cần
  Thông tin xuất bản: H.: Văn hoá dân tộc, 2000
  Phân loại tài liệu: 9(V)14/2, T35(1)5/7 / V308N
  Loại CSDL: Sách đơn