OPAC | Tra cứu tài liệu

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Tìm thấy 10 Kết quả Tổng số 930593

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Thông tin xuất bản: An Giang: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, 2018
  Phân loại tài liệu: 630.959791
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Thông tin xuất bản: An Giang
  Phân loại tài liệu: 63 / TH455T
  Ký hiệu báo: DP0282
  Loại CSDL: Tạp chí
 • 3.
  Thông tin xuất bản: An Giang: Đảng bộ tỉnh An Giang
  Phân loại tài liệu: 3(V331) / A105G
  Ký hiệu báo: EP0048
  Loại CSDL: Báo
 • 4.
  Thông tin xuất bản: An Giang: Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh An Giang
  Phân loại tài liệu: 32 / A105G
  Ký hiệu báo: EP0126
  Loại CSDL: Báo
 • 5.
  Thông tin xuất bản: An Giang: Hội văn nghệ An Giang
  Ký hiệu báo: EP0104
  Loại CSDL: Báo
 • 6.
  Thông tin xuất bản: An Giang
  Phân loại tài liệu: 33 / TH455T
  Ký hiệu báo: DP0213
  Loại CSDL: Tạp chí
 • 7.
  Thông tin xuất bản: An Giang
  Phân loại tài liệu: 61 / T123S
  Ký hiệu báo: DP0190
  Loại CSDL: Tạp chí
 • 8.
  Thông tin xuất bản: An Giang
  Phân loại tài liệu: 6 / TH455T
  Ký hiệu báo: DP0185
  Loại CSDL: Tạp chí
 • 9.
  Thông tin xuất bản: An Giang
  Phân loại tài liệu: 8 / T123S
  Ký hiệu báo: DP0179
  Loại CSDL: Tạp chí
 • 10.
  Tác giả: Âu Xuân Đôn
  Thông tin xuất bản: H., 2001
  Phân loại tài liệu: 373.2360959791, U521 / NGH305C
  Loại CSDL: Luận án